สถาบัน กศน.ภาคกลาง


🔍 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดราชบุรี ฉบับที่ 2

ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานและบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน และการเรียนรู้ สู้ภัย COVID-19

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า กศน. พรีเมี่ยม ระบบออนไลน์ (Signature market by ชุมชน กศน.)

การออกอากาศเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สินค้า กศน.