สถาบัน กศน.ภาคกลาง


🔍 ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบัน กศน.ภาคกลาง ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยสำหรับครู กศน.ในเขตภาคกลาง

ผลงานทางวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบน

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาคู่มือวัคซีนความรู้ กศน.สู้โรคโควิด 19

การส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards